Tiimimme

          Hyvä tulos ei toteudu itsestään, me autamme.

 

Juha Nihtinen

Apteekin liiketoiminnan kehittämiseen erikoistunut johtava konsultti, toimitusjohtaja

30 vuoden kokemus apteekkien liiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittäjänä, 15 vuoden kokemus apteekkiroboteista, 18 vuoden kokemus henkilöstöhallinasta, 34 vuoden kokemus asiakasmarkkinoinnista, 21 vuoden kokemus apteekin varaston kehittämisestä, 33 vuoden kokemus apteekki- ja myymäläsuunnittelusta, 16 vuoden kokemus apteekin liiketalouden
hoidosta sekä kokonaisvaltaisesta operatiivisesta johtamisesta, 6 vuoden kokemus verkkokaupasta ja 3 vuoden kokemus startup-yritys toimminnasta.

Toimin myös viidessä apteekkialan yhtiössä toimitusjohtajana jo vuodesta 1997 ja osakkaana kolmessa muussa yhtiössä.

______________________________________________________________________

Osaamisessa kehittäminen kohdistuu yksilöön. Oppimisessa ja uudistumisessa kehittämisen näkökulma laajenee koko työyhteisöön ja organisaatioon. 

- Tomi Kasurinen -


Toimimme myös Interim Manager toimeksiannoilla.

INTERIM-VUOKRAJOHTAJA - HUIPPUAMMATTILAINEN AVUKSI

Vuokrajohtaja eli Interim Manager on toimiva ratkaisu tilanteisiin, joissa organisaatioilla on tilapäinen tarve huippuosaajalle. Toimintatapamme on nk. yrittäjämäinen johtajuus ja tähän liittyvä kokonaisuuden rakentaminen.

Liiketoiminta on aina kokonaisuus, joka koostuu eri osatekijöistä jotka taas vaikuttavat toisiinsa suoraan tai valillisesti. Vain tämän kokonaisuuden riittävä ymmärtäminen ja hallinta tuo tuloksen. Tässä jokainen yritys on yksilöllinen.

Vuokrajohtajuus on kustannustehokas ja nopea ratkaisu silloin, kun yritys tarvitsee ammattitaitoista johtajuutta, asiantuntevaa kompetenssia ja tekemiseen tarvitaan erityisosaamista.

Erilaiset muutos ja kehittämistilanteet sekä toiminnan sopeuttaminen vastaamaan markkinatilanteen muutoksiin sekä tuottavuuden kehittämishankkeet ovat tyypillisimpiä ajankohtia vuokrajohtajan palkkaamiseen. Tällöin omasta henkilöstöstä ei löydy riittävästi osaamista tai aikaa esimerkiksi vaativien asioiden läpiviemiseen tai niiden muuttamiseen. Väliaikaisen vuokrajohtajan tai asiantuntijan käyttö voi olla sopivin ratkaisu muutoksen onnistumiseen.

Tai voitte käyttää meitä asiantuntijana yrityksen tulevaisuuden rakentamisessa.

Hänen tehtävänsä on tuoda yritykseen sellaista osaamista, tietoa, taitoa, kokemusta sekä näkemystä, jota yhtiössä ei normaalisti ole ja joka on ensiarvoisen tärkeää onnistuneen muutoksen aikaansaamiseksi.

- Riitta Pahlman apteekkari  Willan apteekki -

Verkostot

Olemme verkostoituneet 36 eri alan toimijan kanssa, jotta voimme palvella asiakkaitamme mahdollisemman kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti liiketoiminnan eri osa-alueilla.

"Yhdessä olemme aina enemmän."

Yleisenä viisautena voidaan sanoa, että hyvä työyhteisö perustuu aina yhteistyön toimivuuteen ja yhteistyön toimivuus puolestaan perustuu siihen, että roolit ovat kaikille osapuolille selvät.

Ota yhteyttä kun haluat tuloksia ja parempaa tulevaisuutta!